fbpx

Verkoopsvoorwaarden

Voorwaarden en Condities

 

Aanbod en sluiting van het contract

De presentatie van de producten in de online winkel is geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot bestellen. Fouten voorbehouden.

Uw bestelling is een bindend aanbod aan Cluvig om een koopovereenkomst te sluiten. De ontvangst van uw bestelling wordt per e-mail aan u bevestigd (orderbevestiging). Deze orderbevestiging is nog geen aanvaarding van uw aanbod. De koopovereenkomst komt pas tot stand door een uitdrukkelijke orderbevestiging of door verzending van de goederen door ons.

Uw aanbod tot aankoop is juridisch bindend.

 

Beschikbaarheid van het product

Wij streven er altijd naar om alle aangeboden producten up to date te houden. Wijnen die op het moment van uw bestelling op de website als beschikbaar worden weergegeven, zijn naar ons beste weten ook daadwerkelijk beschikbaar. Het kan echter voorkomen dat een door u gekochte wijn niet meer op voorraad is. Indien dit het geval is, zullen wij het bedrag voor het niet meer beschikbare pak onmiddellijk terugbetalen.

 

Bescherming van minderjarigen

Met uw bestelling bevestigt u dat u de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

De klant is verplicht ervoor te zorgen dat enkel hijzelf of meerderjarige personen die door hem gemachtigd zijn om de levering in ontvangst te nemen, de levering van goederen in ontvangst nemen. De opdrachthoudende logistieke dienstverlener is gerechtigd bij aflevering een bewijs van leeftijd te verlangen.

De personen die bevoegd zijn de minderjarige te verzorgen of te vertegenwoordigen die onder valse informatie bestelt, zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de onder valse informatie geplaatste bestellingen.

 

Leveringskosten

De leveringskosten worden berekend op het moment dat u uw postcode ingeeft. Ze variëren naargelang het gewicht en de grootte van de bestelling, de postcode en de werkelijke kosten voor onze dienstverlener UPS.

 

Wij verzenden momenteel naar België, Nederland en Spanje.

 

Als u specifieke bestelwensen hebt, neem dan contact met ons op via leentje@cluvig.com zodat wij u een op maat gemaakte offerte kunnen geven voor uw leveringskosten.

 

Wij verzenden altijd met UPS. Als u niet aanwezig bent wanneer de zending door UPS wordt afgeleverd, zal de zending gedurende vijf dagen worden vastgehouden op een UPS-afhaalpunt in de buurt voordat het wordt teruggestuurd naar de verzender. U ontvangt een e-mail van UPS met het adres van het afhaalpunt.

 

Gelieve de zending bij levering steeds te controleren volgens de bijgevoegde leveringsbon. Eventuele tekorten in hoeveelheid of breuk moeten onmiddellijk aan ons worden gemeld, anders kunnen wij niet voor vervanging of compensatie zorgen. Klachten van welke aard dan ook dienen onmiddellijk te worden gericht aan leentje@cluvig.com

 

Onbestelbare pakketten

Als een pakket door UPS naar ons wordt teruggestuurd wegens een fout in het opgegeven adres, bent u nog steeds verantwoordelijk voor de leveringskosten. Dit betekent dat u de keuze heeft tussen ons de wijnen opnieuw te laten verzenden naar een nieuw adres en u opnieuw bezorgkosten te laten betalen, of wij kunnen uw aankoop terugbetalen minus de oorspronkelijke bezorgkosten die u al betaald had.

 

Leveringstermijn

Wij streven ernaar om bestellingen die voor zondag 10 uur 's ochtends zijn geplaatst elke dinsdag te verzenden

De zending zou vrijdag of zaterdag moeten aankomen. Indien uw zending ten laatste de maandag daarop nog niet is aangekomen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen dan onmiddellijk duidelijkheid verschaffen over de status van uw zending.

 

Contante kortingen en bankkosten

Wij verlenen geen kortingen op betalingen met creditcards. Ongeoorloofde kortingen in contanten zullen worden gevorderd.

 

Prijzen en betalingswijzen

De prijzen op het ogenblik van de bestelling door de klant zijn van toepassing. Alle prijzen zijn definitieve prijzen, d.w.z. inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

Extra kosten voor speciale leveringen of kosten als gevolg van meerdere leveringspogingen zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Momenteel bieden wij de volgende betalingswijzen aan:

  • Debet- en kredietkaarten (Mastercard, Visa, American Express)

 

Wijndefecten en natuurlijke kurk

Sommige van de wijnen die wij verkopen zijn natuurwijnen, die sterk kunnen afwijken van conventionele wijnen. De aroma's kunnen voor onervaren wijndrinkers zeer ongebruikelijk zijn. Geuren en aroma's als "brood", "paardenstal" of "azijn" zijn allemaal mogelijk. Natuurlijke wijnen kunnen ook troebel zijn.

Deze en andere kenmerken maken deel uit van natuurlijke wijnen en zijn voor ons geen reden om ze te vergoeden.

Wegens de onbestendigheid van natuurwijnen in het algemeen, zijn alle verkopen van wijnen op deze website definitief en kunnen wijnen die geopend zijn niet worden teruggenomen.

Natuurkurk is een natuurlijk materiaal en daarom zijn variaties in kwaliteit absoluut mogelijk. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door kurksmaak. Wijnbouwers, handelaars en consumenten hebben te maken met het probleem van natuurkurk.

Volgens de nieuwe verordening van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten eindigt uw herroepingsrecht in het algemeen automatisch uiterlijk 12 maanden en 14 dagen na ontvangst van de goederen door u, waarbij kurkreclamaties van aankopen vóór deze datum wettelijk bindend zijn. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij geen flessen vervangen die langer dan zes maanden geleden bij ons zijn gekocht.

 

Gegevens nieuwsbrief

 

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De gegevens die in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief worden ingevoerd, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming

U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "Unsubscibe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u de nieuwsbrief hebt opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze koopovereenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft doen nemen.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons daarvan in kennis stellen,

Cluvig

Carrer de Verdi 282 - atico 1

08024 Barcelona

leentje@cluvig.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail) van uw beslissing deze koopovereenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

 

Gevolgen van herroeping: 

Als u deze verkoopovereenkomst herroept, betalen wij u onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij bericht van uw herroeping van deze verkoopovereenkomst hebben ontvangen, alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (anders dan extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering). Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. We kunnen een terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk naar ons (Cluvig - Carrer de Verdi 282-arico 1 - 08024 Barcelona Spanje) terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van deze verkoopovereenkomst. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Een waardevermindering van de goederen dient u alleen te betalen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

 

U kunt dit voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken: 

Hierbij herroep ik/wij de bestelling die ik/wij bij u heb/hebben geplaatst.

Gesloten koopovereenkomst voor de aankoop van de volgende goederen:

Product(en)

Besteld op /ontvangen op

Naam (namen) van consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen voor mededelingen op papier)

datum

Als u de verkoopovereenkomst wilt herroepen, stuur ons dan een e-mail naar leentje@cluvig.com of een brief naar:

Cluvig
Carrer de Verdi 282 - atico 1
08024 Barcelona
Spanje